The A4 leadership model- Menno Molendijk

, , ,
Organisations are always trying to improve their performance. To be able to achieve this, organisations are prepared to implement far-reaching changes. Today’s world is characterised by the continuing intensification of competitive pressures.

No Box- Leef je waarden in leiderschap

De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving vraagt andere manieren van werken, van leidinggeven en vooral ook van denken.

Feminine & Masculine Energy

, ,
De Zwitserse psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung, (1875-1961) heeft onderzoek verricht met zijn concept van anima en animus. Zijn stelling is dat elke vrouw een mannelijke kant heeft, de animus, en elke man een vrouwelijke kant, de anima.

Leiderschap op een A4

, ,
In dit boek combineert hij op een vlotte en handzame manier praktijkvoorbeelden met wetenschappelijke inzichten en oosterse en westerse filosofieën. Aan de hand van vier A’s kan je leiderschap direct in praktijk brengen en voelen.

Daring Greatly-Brené Brown

, ,
In her book Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent and Lead, Brené Brown refers to the Daring Greatly Leadership Manifesto.

The 7 habits of highly effective people

,
Complaining and blaming others. It is always 'the boss' or 'the irritating colleague'. But not according to management guru Stephen Covey. Get rid of the blame culture! Read 'The 7 habits of highly effective people'on leadership.

Theory U- Scharmer c.s.

, ,
Dit boek is een opvolger en verdieping van Presencing dat al enige jaren terug gepubliceerd werd. Het woord Presencing is een samenvoeging van "presence" (aanwezigheid) en "sensing" (gewaarwording). In Theorie U introduceert Scharmer de theorie en praktijk van het U-proces, dat gebaseerd is op dit Presencing.

Bringing Life to Organizational Change-Margaret Wheatley

,
"If organizations behave like living systems, the following description of change should sound familiar: Some part of the system (the system can be any size - an organization, a community, a team, a nation) notices something.

Deel en geheel

, ,
'We gaan het in onderdelen uitvoeren', is een uitspraak die ik vaak hoor als het gaat om de uitvoering van een plan.