Project Description

Beschrijving:

Winning Teams at Work (WTAW). Samen met management en medewerkers werken aan cultuurverandering. Koppeling en borging met processen, werkwijzen, dashboards en KPI’s. Large-Scale Interventions met regievoering, Appreciative Remarks, onder- en bovenstroom. Mood- en Flowcommunicatie voor acceptatie en draagvlak.

Resultaat: Cultuurverandering, waarden en normen verbeterd, samenwerking en lerend vermogen verhoogd, verhoging van schwung, energie en 15% productiviteit.