Project Description

Leergang Leren Leiden; Leiderschap binnen een veranderende organisatie en maatschappij

RESULTAAT

 • Meer authentiek leiderschap
 • Versterking (zelf)lerend vermogen van de organisatie
 • Inzicht in eigen leiderschapsstijl en effectiviteit
 • Vergroot rolbewustzijn en zelfinzicht
 • Verbeterde communicatie en sturingsmogelijkheden
 • Bewust van eigen kwaliteiten, motivatie en waarden
 • Verhoging (zelf-)bewustzijn, motivatie en weerbaarheid
 • Opereren vanuit zingeving, waarden en verantwoordelijkheid
 • Grotere impact op team, organisatie en relaties: vergroot vermogen met het team beoogde resultaten te behalen, ondernemerschap en creatieve omgang met omstandigheden en resources;

VOOR WIE

De nieuwe leidinggevenden binnen het OM van wie verwacht wordt dat ze effectief sturing geven aan professionals (Officieren van Justitie) en medewerkers, met als resultaat dat het OM haar performance en innovatiekracht vergroot en voldoet aan de eisen van een steeds complexere samenleving.

INHOUD

Een leiderschapsprogramma, ondersteund door praktijkgerichte opdrachten in Winning Teams at Work, dat de leidinggevenden equipeert de veranderingen in gang te zetten die de organisatie nodig heeft om antwoord te geven op de huidige bewegingen in de politiek en maatschappij.
Het besef van wederzijdse afhankelijkheid van collega’s, rechterlijke macht, politie, maatschappij en persoonlijke omgeving is de basis van het functioneren als leidinggevende.

Ontwerp van het traject in co-creatie, gebruik makend van innovatieve werkvormen, modulair ingericht. Thema’s als (kern)waarden, identiteit, onderstroom, dialoog, samenwerking, teamontwikkeling, coaching en energie worden gekoppeld aan bereiken van organisatie doelstellingen. De gedragscomponenten komen terug in vier blokken:

 • Verbinden met jezelf: de bron, het potentieel in jezelf herkennen als motor van de leiderschapsontwikkeling, het leiden van jezelf is de start.
 • Verbinden met team: het leiden van anderen, zicht op de dynamieken binnen je team, macht en relaties.
 • Verbinden met organisatie: bewust van (tegen) krachten in de organisatie, voorkeurstijl in conflicten, zien van meer perspectieven en het vinden van win-win oplossingen.
 • Verbinden met maatschappij: bewust van verwachting in de maatschappij en rol van het OM, eigen richting en focus, plan voor de toekomst.

Gedragscomponenten worden, afhankelijk van de context, in een impliciete of expliciete leeromgeving aangeboden, getoetst en geborgd. Aandacht aan het feitelijke gedrag zelf, alsmede aan hoger gelegen abstracties als visie, passie, inspiratie en kennis die dit gedrag veroorzaken of belemmeren. Er wordt op meerdere niveaus geleerd.

 • Leerdoelen

  Slagvaardiger zijn, persoonlijk leiderschap (zelfbewust), verhogen van impact, leiding geven en ontvangen, empathisch en effectief, uit comfortzone en patroon, bewuster van eigen kracht, eigen grenzen (ver)kennen, reflecteren, meer aandacht voor proces van samenwerking

 • Onderwerpen

  Leerdoelen
  Biografisch Zelfonderzoek
  Persoonlijkheidstest (DISC)
  Plant je vlag/ identiteit
  Waarden hiërarchie
  Boven- en Onderstroom
  Verandermanagement
  Team ontwikkelingsfasen
  Verbindend spreken
  Meervoudig perspectief
  Dialoog en relaties
  Leiderschap op A4
  Cirkel van Invloed
  Conflicthantering
  Drijfveren, overtuigingen
  Reaching Out
  Borging in gedrag en proces
  Energie en stress
  Hoofd, Hart, Handen
  Strijden voor i.p.v. tegen
  Inspiratie en transpiratie

  Opzet
  Assessment en Intake
  Training, Winning Teams
  Persoonlijke Coaching
  Logboek, Peer-to-peer coaching, e-learning
  Praktijkopdrachten
  Literatuur

 • Opzet

  Persoonlijkheidstest/assessment, Persoonlijke Intake, 4 blokken van 2 dagen (training), Winning Teams at Work, persoonlijke coaching, intervisie, (team-) huiswerkopdrachten. Doorlooptijd 10 maanden.